HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ CHỌN CỠ QUÂN TRANG

1. Vào trang web địa chỉ: http://101.99.31.149:1110/

2. Hiện ra trang web đăng nhập, tên đăng nhập và mật khẩu là mã số sinh viên, sau đó bấm NÚT ĐĂNG NHẬP

 

3. Hệ thống sẽ hiện ra trang đổi mật khẩu, sinh viên nhập vào mật khẩu mới 2 lần và bấm NÚT ĐỔI MẬT KHẨU. Mật khẩu yêu cầu không được dùng các ký tự đặc biệt.

Lưu ý: Ghi nhớ mật khẩu để dùng trong tất cả ứng dụng, phần mềm tại trung tâm.

 

4. Hệ thống sẽ hiện ra trang cho sinh viên nhập vào số đo vòng eo của mình.

 
 
 

 Sinh viên đo và nhập CHÍNH XÁC số đo vòng eo và bấm nút CẬP NHẬT.

 

Hệ thống hiện thông báo cập nhật thành công thì sinh viên đã hoàn thành việc đăng ký quân trang.

LƯU Ý:

SINH VIÊN CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP LẠI VÀ THAY ĐỔI SỐ ĐO VÒNG EO CỦA MÌNH.

YÊU CẦU SINH VIÊN ĐO CHÍNH XÁC VÒNG EO ĐỂ TRÁNH CẤP SAI SỐ SIZE QUÂN TRANG, SINH VIÊN PHẢI TỐN THỜI GIAN, CÔNG SỨC ĐI ĐỔI Ở KHO QUÂN TRANG.